Home Πετρούπολη ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

0
0

Σε ανάπλαση της λεωφόρου 25ης Μαρτίου, σε δύο φάσεις προχωράει ο δήμος Πετρούπολης.

Η πρώτη φάση που ήδη εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη τελευταία συνεδρίαση του στις 7 Οκτωβρίου αφορά την ανάπλαση των πεζοδρομίων από την πλατεία Ηρώων 1821 (στρογγυλή πλατεία), έως την οδό Αγίου Ιωάννου, ενώ η δεύτερη φάση που βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας αφορά αναπλάσεις από την στρογγυλή πλατεία ως την οδό Σουλίου.

ΤΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ

Όσον αφορά το οδόστρωμα:

– Καθορίζεται το πλάτος του οδοστρώματος για την οδό 25ης Μαρτίου στα 7.00μ., χωρίς να μειωθεί ο αριθμός των λωρίδων κυκλοφορίας οι οποίες παρέμειναν δύο στον αριθμό, μία λωρίδα ανόδου και μία λωρίδα καθόδου. Το νέο πλάτος του οδοστρώματος δεν προκαλεί παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και των γραμμών λεωφορείων Α11, Β11 «ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ», και 700 «ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ» που διέρχονται από την παραπάνω οδό.

Σημειώνεται ότι δεν επέρχεται ουδεμία αλλαγή όσον αφορά στην κατεύθυνση και στον αριθμό λωρίδων κυκλοφορίας της παραπάνω οδού και υπάρχει συμφωνία με την υπάρχουσα κατάσταση, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω οδός είναι διπλής κυκλοφορίας με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Επίσης, κατόπιν αυτοψίας της Δ/νσης Συγκοινωνιακού σχεδιασμού με την Τεχνική υπηρεσία του δήμου Πετρούπολης, o ΟΑΣΑ, γνωμοδότησε με σχετικό έγγραφο, θετικά για το σύνολο της παρούσας κυκλοφοριακής μελέτης.

– Δημιουργούνται ζώνες στάθμευσης οχημάτων πλάτους 2,00 μ., εκτός οδοστρώματος, σε εσοχή μεταξύ λωρίδας κυκλοφορίας και πεζοδρομίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

 Όσον αφορά τα πεζοδρόμια:

– Τα υφιστάμενα πεζοδρόμια αποξηλώνονται και επανασχεδιάζονται με μεγαλύτερο πλάτος, ώστε το καθαρό πλάτος της οδού να είναι 7,00μ. και το πλάτος των μελλοντικών πεζοδρομίων θα είναι 3,50 ή 5,50μ. ανάλογα με το εάν υπάρχει ζώνη στάθμευσης οχημάτων.

– Διαμορφώνεται ζώνη ελεύθερης όδευσης πεζών και ποδηλάτων, με ειδική σήμανση, για τη συνεχή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, μέσω της διαπλάτυνσης των υπαρχόντων πεζοδρομίων.

– Κατασκευάζεται οδηγός τυφλών πλάτους 0,40μ. με διαφορετική υφή και χρώμα από το δάπεδο της ελεύθερης όδευσης, σε απόσταση 0,50μ. κατ’ ελάχιστον από την ρυμοτομική γραμμή.

– Συνδέεται η στάθμη του πεζοδρομίου με τη στάθμη του οδοστρώματος με κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) πλάτους τουλάχιστον 1,50μ. και κλίση έως 5%, για την διευκόλυνση των ατόμων μειωμένης κινητικότητας.

– Οι στάθμες των πεζοδρομίων παραμένουν οι ίδιες με μόνη διαφοροποίηση τις απαραίτητες κάθετες κλίσεις για τη σωστή απορροή των ομβρίων υδάτων (2%) και τις απαραίτητες κατά μήκος εξομαλύνσεις επιπέδων πεζοδρομίων από λαθεμένες ή αυθαίρετες παρεμβάσεις πολιτών.

– Στα σημεία συνάντησης με τους εγκάρσιους δρόμους, οι κλίσεις εξομαλύνονται έτσι ώστε να έχουμε σωστή απορροή της συμβολής ανάλογα με τις κλίσεις των γύρωθεν οδών.

 

Όσον αφορά την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση:

Η οδική κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια των οδικών μεταφορών, στον τομέα αποτροπής τροχαίων ατυχημάτων, και κατά δεύτερον στη σωστή ενημέρωση του οδηγού σχετικά με τον σκοπό της κατεύθυνσής του.

Για την υλοποίηση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, στην εν λόγω μελέτη, τηρήθηκε ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), με στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητας των οδών. Σημειώνεται ότι δεν προτείνεται ουδεμία αλλαγή της υφιστάμενης εγκεκριμένης, από το 2007, κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου και τυχόν μελλοντικές αλλαγές θα εφαρμόζονται εφ’ όσον προηγηθεί η λήψη των απαραίτητων σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους και τους τρόπους που καθορίζουν σχετικές αποφάσεις του ΥΠΕΜΟΔΙ και οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

 

Όσον αφορά τους κάθετους & Τοπικούς οδούς:

Οι κάθετοι – τοπικοί οδοί στην οδό 25ης Μαρτίου, οι οποίοι είναι μονής κατεύθυνσης, ανακατασκευάζονται σε μέσο μήκος 6,00 μ. και η συνάρμογή τους με τη κεντρική λεωφόρο γίνεται με κυκλικό τόξο ακτίνας R=3.50, 4.00 ή 4.50, ανάλογα με την κατεύθυνση της οδού και τις προβλεπόμενες ορατότητες και αποκτούν πλάτος οδοστρώματος κυμαινόμενο από 3,5 μ. έως 5,0 μ. Σε όλο το υπόλοιπο μήκος τους διατηρούν το υφιστάμενο πλάτος τους.