ΒΛΑΧΟΣ-ΕΛΑΣ-ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

ΒΛΑΧΟΣ-ΕΛΑΣ-ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

0
0

Συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Πετρούπολης και εκπροσώπων της Ελληνικής Αστυνομίας με σκοπό την λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της νεανικής παραβατικότητας και του κυκλοφοριακού χάους.