Home Δυτική αθήνα ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ: ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ: ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ: ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

0
0

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΜΑ ΖΗΤΑ Η ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΗ

 

Την αντίθεσή της με νέο περιβαλλοντικό νόμο που ψηφίστηκε στις 5 Μαΐου δηλώνει με μία μακροσκελέστατη ανακοίνωση η Ανυπότακτη Πόλη Αγίων Αναργύρων ζητώντας να συζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Ιδιαίτερα διαφωνεί με τη δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο δήμο σε απόσταση αναπνοής, όπως υποστηρίζει, από κατοικήσιμη περιοχή, καταγγέλλει την κυβέρνηση για αντιλαϊκό νόμο και τη διοίκηση ότι ευθυγραμμίζεται με την κυβερνητική πολιτική.

 

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ανυπότακτης Πόλης έχει ως εξής:

Στις 5-05-20 ψηφίστηκε τα νομοσχέδιο που αφορούσε το περιβάλλον  που με επιθετικό τρόπο η κυβέρνηση, ψήφισε μια σειρά διατάξεις ακόμη περισσότερο επιβαρυντικές τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για το αστικό (απορρίμματα, άρση περιορισμών για ξενοδοχεία σε προστατευόμενες περιοχές της Αθήνας, κλπ).

Θεωρούμε πως εν μέσω πανδημίας, με μια Βουλή κουτσουρεμένη και με fast trαck διαδικασίες, δεν μπορεί να ψηφίζονται τόσο σοβαρά για το περιβάλλον ζητήματα. Είναι καταπάτηση ακόμα και αυτής της κουτσουρεμένης ήδη αστικής δημοκρατίας εν μέσω καραντίνας, που περιορίζει την δυνατότητα αντίδρασης του λαού και ενημέρωσης του. Ανάμεσα στα νομοθετήματα ήταν και το άρθρο 92 που αφορά τον δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

ΑΡΘΡΟ 92

«Προσωρινή Λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 1. Εγκρίνονται οι θέσεις για την προσωρινή λειτουργία εγκαταστάσεων αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας και ειδικότερα Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), στα σημεία όπου ήδη λειτουργούν σήμερα, όπως εμφαίνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα και δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος για τους Δήμους:  Αγίων Αναργύρων – Καματερού, … Η προσωρινή λειτουργία επιτρέπεται από τη δημοσίευση του παρόντος έως τον καθορισμό χώρου προοριζόμενου για τη χρήση αυτή είτε με έγκριση ή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, είτε με τροποποίηση ΓΠΣ ή με έγκριση ΤΧΣ και μέχρι τρία (3) έτη. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής παύει η προσωρινή λειτουργία του ΣΜΑ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ΣΜΑ επιβάλλεται η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή της όχλησης, την οπτική απομόνωση με περιμετρικές φυτεύσεις ή περιφράξεις και τη χρήση των βέλτιστων τεχνικών για τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων. Για τις ανάγκες της προσωρινής λειτουργίας των ΣΜΑ στους ανωτέρω χώρους, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτών και του τρόπου κτήσης τους, επιτρέπονται οι προσωρινές κατασκευές του άρθρου 21 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός». Μετά τη λήξη της προθεσμίας ή την με οποιονδήποτε τρόπο παύση της λειτουργίας του ΣΜΑ, ο Δήμος οφείλει εντός ενός (1) έτους να αποκαταστήσει τον χώρο στην αρχική του μορφή. Ειδικά, για τις περιπτώσεις παρόδου του χρονικού διαστήματος των τριών (3) ετών, δεν επιτρέπεται παράταση της προσωρινής λειτουργίας των ΣΜΑ.»

Ειδικότερα για τον χώρο των 2290 τμ στο Καματερό  που βρίσκεται σχεδόν 50 μέτρα από το τελευταίο σπίτι και μέσα στον κατοικήσιμο ιστό, είναι  ιδιαίτερα  προβληματικό  και οποιαδήποτε νομοθεσία δεν μπορεί να εγκρίνει, προσωρινές νομιμοποιήσεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων μιας περιοχής: δυσοσμία, όχληση, κινδύνους πυρκαγιάς,  μόλυνση του υδροφόρου κ.α.

Η έκταση που προβλέπεται δεν παραπέμπει σε κάποια εγκατάσταση μικρής κλίμακας (πχ μόνον κλαδέματα).

Και ο χώρος μέσα στο δημαρχείο μικρός μεν άλλα δίπλα στο χώρο εργασίας των εργαζόμενων του δήμου και δίπλα σε μαγαζιά

Επειδή έχουν ακουστεί πως δεν ήταν σε γνώση του δήμου αυτό  ή ότι θα είναι για τα κλαδέματα και για το ογκώδη και δεν θα γίνεται κάποια άλλη διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων, οφείλουμε να παραθέσουμε τι σημαίνει ΣΜΑ.

 

31Α.4 ΣΤΑΘΜΟΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  (ΣΜΑ)

Α.4.1Δομή  και Λειτουργία του Συστήματος Γενική Περιγραφή – Πλεονεκτήματα Η μεταφορά αστικών αποβλήτων είναι εντελώς διαφορετική δραστηριότητα από τη συλλογή τους έτσι ώστε να είναι  προφανές ότι και τα αντίστοιχά οχήματα θα πρέπει να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα απορριμματοφόρα είναι σχεδιασμένα κυρίως για συλλογή. Τα μεταφορικά οχήματα είναι σχεδιασμένα κυρίως για μεταφορά. Η χρήση των απορριμματοφόρων για  μεταφορά ή των μεταφορικών οχημάτων για συλλογή είναι δυνατή πλην όμως με αυξημένες δαπάνες. Σταθμός Μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) είναι μια εγκατάσταση  όπου τα αστικά απόβλητα, που συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα, μεταφορτώνονται σε άλλα οχήματα υποδοχής ή οχήματα μεταφόρτωσης (ΟΜ) τα οποία είναι ειδικά διαμορφωμένα και σχεδιασμένα για  μεταφορά. Από το ΣΜΑ, τα απόβλητα μεταφέρονται στο χώρο απόθεσης (π.χ. σε ΧΥΤΑ ή σε εγκατάσταση καύσης) ή σε άλλο μεγαλύτερο ΣΜΑ όταν στο σύστημα διαχείρισης υπάρχουν τοπικοί και περιφερειακοί ΣΜΑ. Στους σταθμούς μεταφόρτωσης επιδιώκεται η συμπίεση των απορριμμάτων ώστε να μεγιστοποιείται το ωφέλιμο φορτίο των οχημάτων μεταφόρτωσης. Δία μέσου ειδικών εγκαταστάσεων υψηλού βαθμού συμπίεσης (επιτυγχάνονται πυκνότητες μέχρι και 1 τόνο/m3), είναι δυνατή η «δεματοποίηση» των αστικών αποβλήτων, οπότε, σε μορφή «δεμάτων» μεταφέρονται ακόμα και με απλά μεταφορικά οχήματα. Το επιπρόσθετο κόστος για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΣΜΑ και των ειδικών μεταφορικών οχημάτων αναμένεται να υπερκαλυφθεί από πλεονεκτήματα όπως τα εξής: το συνολικό κόστος μεταφοράς (ανά τόνο χιλιόμετρο) είναι μικρότερο από το αντίστοιχο κόστος των απορριμματοφόρων που διενεργούν και τη συλλογή. Αυτό οφείλεται αφενός μεν στην οικονομία κλίμακας των μεγάλων οχημάτων  μεταφόρτωσης (ΟΜ), αφετέρου δε στο γεγονός ότι το πλήρωμα των οχημάτων μεταφόρτωσης (ΟΜ) αποτελείται από μόνο ένα άτομο τον οδηγό. Απαιτούνται λιγότερα απορριμματοφόρα οχήματα για τη συλλογή αφού τα δρομολόγια θα έχουν μικρότερη διάρκεια οπότε θα μπορούν να εκτελούνται περισσότερα δρομολόγια ανά βάρδια. Επέρχεται ελάφρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου στη διαδρομή μέχρι το χώρο απόθεσης. Διευρύνεται η ακτίνα αναζήτησης χώρων τελικής διάθεσης. Μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας (και οι αντίστοιχες περιβαλλοντικές επιπτώσεις) για τη μεταφορά. Υπάρχει  ευχέρεια στη χρήση (μη απαίτηση για εξαιρετικά ειδικευμένο προσωπικό) αλλά και στην προσαρμογή σε διακυμάνσεις των προς μεταφορά ποσοτήτων (επιλέγοντας μεγέθη και αριθμό οχημάτων μεταφόρτωσης ΟΜ). Παρέχεται  δυνατότητα διαχωρισμού των απορριμμάτων σε επιμέρους κατηγορίες (υλικά-στόχους) στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ. ƒΜειώνεται το μέτωπο εργασίας στο ΧΥΤΑ καθώς μειώνεται ο ρυθμός άφιξης των προς εκκένωση οχημάτων.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Ανυπότακτη Πόλη ζητά από την διοίκηση στο πρώτο ανοικτό συμβούλιο να γίνει πλήρη ενημέρωση για το άρθρο 92 και τις συνέπειες στην ζωή των κατοίκων της συγκεκριμένης γειτονιάς.

Η Ανυπότακτη πόλη εκτός από την συνολική μας αντίθεση στον «αντιπεριβαλλοντικό νόμο» και την απαίτηση για συνολική του απόσυρση, εκφράζουμε και την αντίθεση μας στην δημιουργία ΣΜΑ δίπλα στα σπίτια σε απόσταση αναπνοής και καλούμε την διοίκηση να απαιτήσει να αποσυρθεί το άρθρο 92 τώρα και όχι χθες… που συναίνεσε και με δικιές της ενέργειες προχώρησε η όλη διαδικασία για ψήφιση του μέσα στο νόμο και μάλιστα κατά εξαίρεση όλων των υπόλοιπων απαιτήσεων, για την δημιουργία ΣΜΑ .

Επειδή η έννοια της προσωρινότητας, είναι μία κακιά εμπειρία για μας τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας και των κατοίκων του δήμου μας, με την παράταση επί δεκάδες χρόνια την σχεδόν ολοκληρωτική διαχείριση των σκουπιδιών στην Φυλή, στο όνομα της προσωρινότητας, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε λόγια αλλά σε αυτές τις δυνατότητες που δίνεται σε ένα ΣΜΑ, ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΕΡΟΥΝ ΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ  ΡΥΠΑΝΣΗ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΑΣ .

Η  προσωρινή εγκατάσταση είναι έωλη, διότι αν αλλαχτεί το ΤΧΣ και το ΓΠΣ, με δεδομένο τις διευκολύνσεις του νόμου που ψηφίστηκε στην διευκόλυνση τέτοιων αλλαγών, κανένας δεν διασφαλίζει πως το προσωρινό δεν θα γίνει μόνιμο.

Αν η χρήση όπως λέει ο νόμος είναι το οικονομικό όφελος δηλ. ο περιορισμός διαδρομών, καυσίμων και μείωση προσωπικού κ.α. δεν έχουν κανένα πραγματικό αντίκρισμα διότι είμαστε μόνον 3000 μέτρα από χωματερή.

Εν πάση περιπτώσει είμαστε υπέρ της διαχείρισης με διαλογή στην πηγή και αποφόρτιση της ταφής σκουπιδιών και της ποσότητας και του όγκου.

Όμως στόχος πρέπει να είναι η διαλογή στην πηγή και επανάκτηση ανακύκλωση κομποστοποίηση.

 

ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΣΤΗ ΦΥΛΗ

Και καμία επιπλέον επιβάρυνση η περιοχή μας.

Οι διεργασίες όμως διαχείρισης των όποιων αποβλήτων –απορριμμάτων πρέπει να γίνεται με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις προστασίας της υγείας (που αυτές τις μέρες δοκιμάζεται βάναυσα )όπως και η προστασία του περιβάλλοντος.

Δυστυχώς η κυβέρνηση αυτή την περίοδο σκληρής δοκιμασίας του λαού, άδραξε την ευκαιρία να περάσει πολυάριθμους αντιλαϊκούς νόμους που ήρθαν για να μείνουν και ανάμεσα τους ο αντιπεριβαλλοντικός νόμος ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4685.

Και εσείς σαν διοίκηση υπηρετώντας τους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής ευθυγραμμίζεστε πλήρως προκειμένου να πιάσει τους στόχους της η κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση συμφερόντων και επιχειρηματικών , στην διαχείριση των αποβλήτων.

Γιατί επιλέχτηκε  η περίοδος αυτή, για νομιμοποίηση της παρανομίας ;

Είναι το επείγον της στιγμής ή η ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2020-2023 που χρηματοδοτεί ΣΜΑ KAI ΞΕΚΙΝΗΣΕ 30/4/20, ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων(συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)»

Δηλαδή πάλι θεατές στις επιλεξιμότητες της ΕΕ χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο, που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες;

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. Να γίνει το πρώτο συμβούλιο τώρα –άμεσα μετά την άρση των μέτρων σε ανοιχτό χώρο π.χ. στο Μαρία Έλενα και να συζητηθεί κατά προτεραιότητα το εν λόγω ζήτημα των 2 ΣΜΑ ,με ανοιχτό κάλεσμα στους κατοίκους, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας .
  2. Θεωρούμε πως αν μη τι άλλο ότι το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να καταργήσει την απόφαση της διοίκησης και της κυβέρνησης και αν η κυβέρνηση δεν αλλάξει απόφαση να μην υλοποιηθεί η απόφαση αυτή και να ζητηθεί ακύρωση για τα συγκεκριμένα σημεία .
  3. Να βγει ψήφισμα απόφαση του ΔΣ ακύρωσης του συγκεκριμένου νόμου και απόφαση πως θα παλέψουμε να μείνει στα χαρτιά.