ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ-ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ3

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ-ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ3

0
0

Μεγάλων διαστάσεων τοιχογραφία με παραστάσεις από το πένταθλο κοσμεί το 26ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου